A Komfort-Bázis Kft. megyei és régiós szinten az acél és színesfém, szerszám-, és szerelvény kereskedelem területén meghatározó piaci szereplő. A vezetés a dolgozókkal egyetértésben meghatározó tényezőnek tekinti a forgalmazott termékek és a kapcsolódó szolgáltatások minőségét.

A Komfort-Bázis Kft az építő, teremtő ember partnere. Cégünk legfőbb célja, hogy munkájával, közreműködésével javítsa a megrendelők versenyképességét.

Azon célból, hogy vevőink igényeinek maradéktalanul megfeleljünk szolgáltatásunk színvonalát folyamatosan fejlesztjük. Törekszünk arra, hogy neves gyártók dokuségi bizonyítvánnyal ellátott termékeit forgalmazzuk. Kereskedelmi kapcsolatainkat az üzleti korrektség, szakmai hozzáértés és megbízhatóság jellemzi.
Minden érdekelt partner bevonásával, a tényleges és várható igények felmérésével, minőségcélok kitűzésével kívánjuk tevékenységüket hosszútávon végezni. Munkánk hatékonyabb, szervezettebb végzésével, az uniós követelményeknek maradéktalanul megfelelve, a termékeink iránti bizalmat tovább erősítve, a partnerek igényeinek megfelelő fejlesztéseket folyamatosan végrehajtva eredményes gazdálkodást kívánunk folytatni.

A Komfort-Bázis Kft. vezetése a célok elérése érdekében kinyilvánítja teljes elhatározottságát arról, hogy tevékenységét az

MSZ EN ISO 9001:2009

szabvány, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásainak maradéktalan betartásával végzi. Ennek érdekében a vezetőség a munkatársak bevonásával tervezi, szervezi és irányítja az értékesítést és a kapcsolódó folyamatokat. A tervezésnél figyelembe veszi a vevői igényeket, illetve a vevői véleményeket.

A vezetők aktívan közreműködnek a minőségirányítás teljeskörűű szervezésében és végrehajtásában. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a folyamataink kiegyensúlyozott működtetéséhez szükséges erőforrásokat folyamatosan biztosítsuk mind humán, mind tárgyi, mind pénzügyi vonatkozásban. Folyamatos tervszerű képzéseket, oktatásokat szervezünk minden dolgozónk számára, és kialakítjuk a minőségtudatos munkavégzést.

Szállítóinktól és közreműködő partnereinktől is elvárjuk a minőségpolitikai irányelvek iránti elkötelezettséget. A minőségirányítási rendszer segítségével hosszú távú partneri kapcsolatot és bizalmat kívánunk kialakítani mindazokkal a megrendelőkkel, szállítókkal, üzleti életünk egyéb résztvevőivel és társadalmi környezetünkkel, akik azonosulnak célkitűzéseinkkel. A megszerzett bizalmat a rendszer követelményeinek következetes betartásával és szakmai tudásunkkal kívánjuk tartós, stabil és kiszámítható, társaságunk jövőjét biztosító kapcsolattokká alakítani.

Minőségpolitikánkkal keretet kívánunk biztosítani mindenkori céljainknak, melyeket a forgalmazott termékeink minőségének, valamint a kapcsolódó kereskedelmi szolgáltatás színvonalának folyamatos fejlesztése érdekében tűzünk ki.

Veszprém, 2010. február 15.